Cochindag 2018 zeer geslaagd!

Onze Internationale Cochindag, het jaarlijkse evenement was ondergebracht bij TKV Tiel. De Cochindag vond plaats op zaterdag 27 oktober.Het weer speelde mee en de meeste fokkers waren ruim op tijd aanwezig. Er waren 71 Cochins en 154 Cochinkrielen gemeld. De verkoopsklasse werd bestukt met rond de tachtig dieren.

Bij de groten waren enkele dieren absent. De rijen werden geopend door twee nieuwe kleurslagen bij de Cochins. Een haan en hen in buffzwart- en buffblauwcolumbia van Nikolai Hessel uit Dortmund. Zij verrasten in type en kleur. De zwartcolumbia kregen Zg 95 en G 92. De buffblauwcolumbia kregen F 96 en Zg 94.

Er volgde een groep van drie hanen en zeven hennen in zwartwitgepareld. Hier bij de hennen 1F voor M.Sina en 2F voor Nijkamp. Mooie forse dieren. De meeste dieren in wit. Zes hanen met 1F voor Molderman en Zg voor P.Rolla en J.Cuijpers. Bij de elf hennen 1F en 2F voor Rolla. Nijkamp, Cuijpers en Molderman met Zg-dieren. Drie zwarte hanen met 1F voor Liebregts. Een mooie klasse hennen met 1F voor Diego Reghezza uit Italie. Drie blauwe dieren met F en Zg op een haan en hen van Rolla.

Zg voor molderman. In koekoek een F voor de jeugdleden Cuijpers en 2  Zg voor Nijkamp bij de hanen. Bij de hennen 1 Zg, 2 Zg en 4 Zg ook voor Cuijpers en 3 Zg voor Nijkamp.

Bij de krielen twee zilverpatrijs hennen van S.Cepollina met Zg. In zilvertarwe vier hennen van B.Picasso met twee keer een F en twee keer Zg. In meerzomig blauwpatrijs een fraaie haan met F 96 van A.Boer. Een meerzomig zilverpatrijs haan van Grutters met Zg. Bij de hennen haalde deze fokker F en twee Zg. Ook een Zg-hen van A.Boer. Twee Hanen en twee hennen in zalmkleurig van Wawczijnkiewicz. Jammergenoeg niet erkend in deze kleurslag.

Vijf mooie dieren in berken van L.Linders. Zg in de hanen en F in de hennen. Twee hennen in zilverzwartgezoomd. Hier M.Bos met F 96 en Zg voor Boer. Een rode hen van Sabelpoot& cochinbetuwe haalde een Zg. Een krulvederig rood dier van Wawczijnkiewicz met 94 punten. In roodproselein een haan van A.Hendrikse met F 96. Drie hanen en een hen in splash. Hier Verwoert Zg in de hanen en Zg op de hen. Mooie dieren!

Vier hennetjes in porselein waar F.Dijkstra een 1F 96 haalde. Drie dieren in blauwporselein met twee keer Zg voor Grutters. In zwartwitgepareld drie oude hennen met F 96 voor A.Bol. Twee hanen met beide een G. Bij de vier hennen 1F 96 voor G.Bosch en 2 F 96 voor R.Linders. Een oude hen in blauwwitgepareld van M.Bos.

Dertien dieren in wit. Een oude haan van H.Don kreeg Zg. Bij de hanen 1F 96 voor L.Linders Bijna alle hennen Zg. Het waren dieren van Van der Wens, Cepollina en Verwoert. Winnaar was Cepollina.

In zwart twee oude hanen, veertien jonge hanen en vijfentwintig hennen. Bij de hanen 1F 96 en bij de hennen twee maal F 96 voor J.Arentse. Bijna alle andere dieren behaalden Zg. In blauw een oude hen van M.Bos met Zg 94. Drie jonge hennen van Verwoert met F 96 en twee maal Zg. Een mooie klasse buff. Zes hanen en vijftien hennen. Beste haan en beste hen van Van der Wens. Beide dieren met F 96. Bijna alle dieren kregen een Zg, dus gemiddeld een zeer goede kwaliteit.

Bij de twee hanen en vijf hennen in parelgrijs was M.Gallasch de winnaar. 1Zg bij de hanen en 1 keer F en twee keer Zg bij de hennen. Een buff in krulvederig kreeg een G. Twee dieren in bobtail met beide een Zg. Een haan en hen van Gallasch in parelgrijskoekoek  met beide Zg. Vijf dieren in blauwgoudhalzig waarvan de hennenkleur NE kreeg. Vier hanen in goudhalzig met een prachtige winnaar van Verwoert met F 96.

Tot slot een haan en vier hennen in braungebändert van Gallasch met drie Zg en een F.

Als beste Cochin kwam de buffblauwcolumbia haan uit de bus Van Hessel. Beste hen was de zwarte van Reghezza. Beste kriel de blauwe hen van Verwoert. Beste haan was de zwarte van Arentse.

De dag verliep goed en gezellig. Er was weer een uitstekend verzorgde lunch bereid. Arie Hendrikse hield weer een goede verloting. Dit keer, omdat het de vijftinde Cochindag was, waren er rozetten voor de beste dieren in iedere kleurslag met minimaal vijf dieren.

Dit jaar waren we uitgeweken naar oktober vanwege de Europashow in Herning (DK). De Cochindag vindt toekomstig altijd plaats op de tweede zaterdag in november. Noteert u dat vast in uw agenda.          A.W.