Jongdierendag Haaksbergen

Uitnodiging voor de jongdierendag

Hallo beste mensen,

na een vrij stille periode na het uitkomen van het boekje, waarin de fok en opfok van de jonge dieren plaatsvindt, hier de uitnodiging voor onze jongdierendag.

Nadat we in het Zuiden en Westen waren de laatste twee jaar, nu een dagje gepland in het Oosten. We brengen dit jaar onze jongdierendag onder bij de Vereniging Nut en Sport te Haaksbergen. Onze penningmeester is daar lid en ook Roelof Wassens. Zij kwamen met het voorstel om ons aan te sluiten bij de jongdierendag van hun vereniging.

Lokatie is de boerderij van de familie Toevank, Eibergsestraat 187 in Haaksbergen.

Datum: zaterdag 21 September.

Kosten voor de dag zijn €15,- Hier zit een aansluitende BBQ bij in en u hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Meer kunt u lezen in het bijgaande schrijven van Roelof Wassens. Aanmelding bij hem onder volgend adres: R.H.Wassens, Ranonkel 10, 7483BB Haaksbergen.

Graag voor 2 September melden i.v.m.de BBQ.

 

 

NB. Onze clubshow wordt weer gehouden samen met de internationale Cochindag in het TKV-gebouw in Tiel op 9 November. U krijgt daarover later meer informatie